ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ชุมนุมยุวชนประกันภัย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ณ ห้องประชุมเล็ก

สพม.29 จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA 2562 โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มอบหมายให้ครูเจษฎา ศิริโภค และครูสุนันทา ทองพุ่ม เข้าร่วมอบรม ระหว่าง 9-10 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเตรียมพัฒนาการอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รอง ผอ.สพม. ๒๙ พร้อมคณะผู้บริหารอุบลราชธานี - อำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและบริจาคสิ่งของให้กำลังใจครู นักเรียน โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ขวัญกำลังใจคณะครู-นักเรียน โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รอง ผอ.สพม. ๒๙ พร้อมคณะผู้บริหารอุบลราชธานี - อำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและบริจาคสิ่งของให้กำลังใจครู นักเรียน โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ขวัญกำลังใจคณะครู-นักเรียน โรงเรียนชานุมานวิทยาคมและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย