ติดต่อเรา

โรงเรียนปทุมราชวงศา 261 หมู่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อีเมล์ admin@patum.ac.th

แผนที่โรงเรียนปทุมราชวงศา