โรงเรียนปทุมราชวงศา

ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นายนิยม รักพรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา

โทรศัพท์ : 081 - 547 - 1205

อีเมล์ : niyomru@gmail.com