แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อ โรงเรียนปทุมราชวงศา ปีงบประมาณ 2566 

จัดซื้อ.xlsx

แผนการจัดจ้าง โรงเรียนปทุมราชวงศา ปีงบประมาณ 2566 

จัดจ้าง.xlsx