ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนปทุมราชวงศา  

เลขที่ 261 หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 

โทร  : 045 465 230

E-mail :  krujet@hotmail.com